Prezrite si našu novú stránku: www.agrokombinat.tym.sk

AGROKOMBINÁT a.s. Trebišov

Švermova 2320

075 01 Trebišov

IČO: 36 187 038

IČ DPH: SK2020030298

bankové spojenie: 262 308 2056/1100

 

Kontakt:                  Sekretariát:

tel.: 056/668 7610

fax: 056/668 7611

e-mail: office@agrokombinat.sk 

Marketingové oddelenie

tel.:/fax: 056/668 7612

e-mail: marketing@agrokombinat.sk